Disclaimer Rapunzel

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site; De gebruiker - in welke hoedanigheid ook - van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Rapunzel (F.V.) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site. Dit geldt zowel voor informatie die Rapunzel (F.V.) zelf op de site plaatste, als voor de informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Rapunzel (F.V.) is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

Rapunzel (F.V.) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen, het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Rapunzel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Rapunzel (F.V.) behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden. Op deze website zijn de auteursrechten van toepassing.

Het gebruik van 'cookies'

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.cookiesandyou.com.
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.

Indien u onze website bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Disclaimer E-mailverkeer Rapunzel

De inhoud van e-mails afkomstig van Rapunzel (F.V.), met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van Rapunzel (F.V.) stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is niet toegestaan.

Indien u per vergissing een e-mail van Rapunzel (F.V.) ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen.
U kan dit melden op volgend e-mail adres: info@therapiecentrumrapunzel.be.

Rapunzel (F.V.) doet al het mogelijke om virussen in haar e-mailberichten te vermijden. Indien desondanks een vanuit Rapunzel (F.V.) verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Rapunzel (F.V.) niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van e-mails (zowel geheel als gedeeltelijk).