Tijdelijke aanmeldingsstop

Momenteel ontvangen we veel aanvragen voor begeleiding en therapie van kinderen, jongeren en hun gezin.

Hierdoor zijn we genoodzaakt een tijdelijke aanmeldingsstop in te lassen.

We doen er alles aan om de wachtlijst zo snel mogelijk weg te werken.

Alvast bedankt voor uw begrip.

  Medisch-psychiatrische opvolging niet gegarandeerd momenteel

Voor de nieuwe aanvragen kunnen wij op dit moment niet garanderen
dat er aansluitend bij het therapeutisch traject ook medisch-psychiatrische opvolging mogelijk is.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Ons centrum biedt ondersteuning, begeleiding en therapie bij o.a.:

 • gedragsproblemen: druk en chaotisch gedrag, pesten, agressie etc.
 • emotionele problemen: slaapstoornissen, angst, verdriet en depressie, etc.
 • ontwikkelingsproblemen: ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, etc.
 • opvoedingsproblemen: niet luisteren, zoeken naar aanpak die afgestemd is op het kind/de jongere
 • gezinsproblemen: conflicten tussen ouder en kind of tussen de kinderen onderling
 • schoolmoeilijkheden: pesten, hoogbegaafdheid, faalangst, geen aansluiting bij leeftijdsgenoten etc.
 • hechtingsproblemen
 • echtscheidingsproblemen
 • rouw
 • traumaverwerking
 • etc.

In samenspraak met het gezin gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod van therapie of begeleiding. Individuele therapie en gezinstherapie gaan steeds hand in hand.

 • Gezinstherapie voor gezinnen met jonge kinderen en adolescenten
 • Pedagogische ondersteuning en ouderbegeleiding
 • Individuele begeleiding van kinderen
 • Individuele therapie voor adolescenten en jongvolwassenen
 • Kinderpsychiatrische consultaties in functie van de therapie
 • Occasioneel doet het centrum ook ondersteunende therapieën zoals relaxatie, autogene training, EMDR, hartcoherentie ...

Maak een afspraak