Opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen kan je leren.

9-12 en 12-15 jarigen

Tijdens deze training leren we kinderen en jongeren hoe ze
assertiever en weerbaarder in het leven kunnen staan en helpen we
ze om sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Visie

Weerbaarheidstraining / sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren

Opgroeiende kinderen worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarin ze op een gepaste manier moeten leren opkomen voor zichzelf en hun eigen belangen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heel wat kinderen ervaren dat er over hun grenzen gegaan wordt en zijn niet altijd weerbaar genoeg. Andere neigen naar de andere kant en respecteren te weinig de grenzen en waarden van anderen. Hierdoor reageren ze soms bot en niet zo tactvol. Het is een grote uitdaging om te zoeken naar een gezond evenwicht tussen zelfzorg en zorg voor de ander.

Om vlotte sociale contacten te kunnen hebben is het belangrijk dat we een goede balans vinden tussen beiden.

Hoe kwetsbaar of weerbaar een jongere is, wordt zichtbaar in de interactie met zijn omgeving. Daarom kan je deze vaardigheden ook best trainen in een groep.

De training heeft als doel de sociale vaardigheden en de weerbaarheid van jongeren te verhogen Het gaat erom dat een jongere zichzelf en de ander respecteert en dat zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit.

Voor wie

Voor kinderen en jongeren die op een positieve en assertieve manier willen leren omgaan met anderen.

De groepsbijeenkomsten richten zich zowel tot jongeren die eerder verlegen en teruggetrokken zijn als tot jongeren die zichzelf sterk op de voorgrond plaatsen en in contact te weinig rekening houden met de ander.

Herken je jezelf in één van de volgende situaties? Dan is deze training misschien wel iets voor jou.

 • Ik vind het moeilijk om vrienden te maken
 • Ik vind het moeilijk om voor een grote groep te spreken
 • Ik word wel eens gepest
 • Ik durf anderen wel eens te pesten
 • Ik voel me vaak bang en onzeker
 • Contacten met vrienden, klasgenoten ... lopen stroef
 • Ik wil leren hoe ik met mijn boosheid moet omgaan
 • Ik kan geen kritiek verdragen.

Maak een afspraak

Werkwijze en programma

Programma

8 sessies van 2 u.

De volgende aspecten komen aan bod:

 1. Kennismaking

  Hoe stel ik me voor?
  Hoe begin ik een gesprek?
  Vragen kunnen en durven stellen.

 2. Grenzen

  Wat heb ik nodig om me veilig te voelen ?
  Leren nee zeggen. Iets durven weigeren.
  Oefenen in lichaamstaal.

 3. Zelfbeeld / Lichaams-bewustzijn

  Wie ben ik?
  Hoe kijk ik naar mezelf?
  Hoe kijken anderen naar mij?

 4. Expressie van gevoelens en gedachten

  Ik laat zien hoe ik me voel, ik zeg hoe ik me voel.

 5. Opkomen voor jezelf

  Ik-boodschappen geven.
  Mijn eigen belang en mening kunnen verdedigen.

 6. Omgaan met kritiek en complimenten

  Hoe ontvang en geef ik complimenten?
  Hoe ontvang en geef ik kritiek?

 7. Integratie van bovenstaande vaardigheden

  Vlotte sociale contacten aangaan op een assertieve wijze

 8. Afscheid nemen

  Hoe kan ik zelfstandig verder?

Werkwijze

Vóór de aanvang van het programma plannen we een intakegesprek met de ouder(s) en het kind/ de jongere.

Aandachtspunten zijn:

 • wederzijdse kennismaking
 • verwachtingen en motivatie tot deelname
 • informatie over inhoud en werkwijze van de sessies

Tijdens de sessies werken we in kleine groepjes. De groepen zijn ingedeeld volgens leeftijd (9-12 jaar en 12-15 jaar).

Tijdens de training leren we niet alleen technieken en vaardigheden. We vinden het belangrijk dat jongeren leren reflecteren over zichzelf in relatie met anderen. We vertrekken zoveel mogelijk van het hier en nu en werken met herkenbare situaties uit het leven van de jongeren. De methodieken die we hanteren zijn sterk ervaringsgericht, creatief en gevarieerd zodat er voor iedereen wel iets bij zit wat bij hem/haar past.

De groep dient als steun maar biedt ook veel gelegenheid om te oefenen. Het groepsproces is van essentieel belang. In de groep leren de jongeren inzicht te krijgen in zichzelf en de ander. Vanuit een veilige basis leren ze experimenteren en oefenen met nieuw gedrag. Op deze manier kan hun zelfvertrouwen groeien.

Er is aandacht voor terugkoppeling naar de thuissituatie. De jongeren krijgen na elke sessie een opdracht mee om de geleerde vaardigheden thuis en op school verder in te oefenen.

Na de sessies voorzien we een afrondingsgesprek met de ouder(s) en het kind of de jongere.

Maak een afspraak

Praktisch

Wanneer

De training bestaat uit 8 sessies van telkens 2u
en gaat door op woensdagen van 14u-16u.


Waar

Alle sessies gaan door in Therapiecentrum Rapunzel.

Printscreen Google Maps therapiecentrumrapunzel

Inschrijven

Voor inlichtingen en inschrijving kan je mailen naar
svt@therapiecentrumrapunzel.be of ons contactformulier invullen.

Je kan ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers.
(liefst na de kantooruren):

Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.


Prijs

Voor de training van 8 sessies (drank en cursus inbegrepen): € 200

Kennismakings- en afrondingsgesprek: € 50 per gesprek.

Maak een afspraak