Ons centrum biedt ondersteuning, begeleiding en therapie bij o.a.:

 • relationele en familiale moeilijkheden: moeilijke communicatie, conflicten, ontrouw ...
 • emotionele problemen: onzekerheid, slaapmoeilijkheden, angst, burn-out, treuren en depressie, piekeren, hopeloosheidsgedachten etc.
 • identiteits- en zingevingsvragen
 • ouderschap: wie ben ik als ouder, zoeken naar een nieuw evenwicht, ...
 • rouwverwerking / ondersteuning bij verlieservaringen
 • hechtingsproblemen
  (verlatingsangst, bindingsangst,...)
 • levensvragen en levensfaseproblemen
 • moeilijkheden omtrent werk en studie
 • traumaverwerking
 • etc.

In samenspraak met jullie gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod van therapie of begeleiding.
Dit kan in de vorm van:

 • Individuele therapie voor (jong)volwassenen
 • Partnerrelatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Groepstherapie

Maak een afspraak

Werkwijze

In Therapiecentrum Rapunzel geloven wij dat iedere mens deel uitmaakt van een systeem en dat verandering bij één persoon zorgt voor verandering in het hele systeem.

Wij vinden het belangrijk dat er aandacht en zorg is voor de volwassene, maar ook voor iedereen die op hem of haar betrokken is.

Er worden individuele gesprekken, koppelgesprekken, gezinsgesprekken of groepstherapie ingezet afhankelijk van de hulpvraag, van de noden en verwachtingen van de persoon.

We maken gebruik van ervaringsgerichte en creatieve methodieken die naar behoefte en vraag van de persoon kunnen worden aangepast.

Sfeerbeeld Rapunzel Leesthof therapieruimte

Vul het aanvraagformulier op onze website in.

Je wordt kort nadien persoonlijk gecontacteerd door één van de therapeuten en we plannen een eerste gesprek samen met jou en eventueel iemand van je netwerk.

Tijdens dit eerste verkennende gesprek maken we ruimte voor kennismaking en trachten we de hulpvraag en verwachtingen in kaart te brengen. Samen zoeken we naar de hulp die best aansluit bij jouw vraag.

Indien Rapunzel niet het gepaste antwoord heeft, gaan we op zoek naar een geschikte verwijzing.

Indien je vooraf nog vragen hebt kun je ons via telefoon of mail bereiken.

Tijdens het therapieproces bekijken we samen met jou en je netwerk welke vorm en manier van werken het meest wenselijk of werkbaar is.

Tijdens de individuele therapie wordt ingezet op een vertrouwensrelatie tussen jou en de therapeut. Enkel in een veilige relatie komt er ruimte tot groei. De therapeut gaat samen met jou op zoek naar het creëren van een ander en meer passend verhaal zodat je in verbinding met anderen terug verder kunt.

Tijdens de partnerrelatietherapie gaan we op zoek naar een herstel van evenwicht tussen jullie als koppel. Hierbij staan we stil bij wat jullie verbindt als partners en hoe ieder ook anders is, hoe de relatie terug kan verdiept worden en/of een nieuwe zingeving kan krijgen.

Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om samen na te denken en te praten over wat hun als gezin bezighoudt. De gezinstherapeut is erop gericht de krachten en eigen mogelijkheden van het gezin te mobiliseren en de communicatie en het contact tussen de gezinsleden te verbeteren zodat gezinnen er opnieuw in slagen met hun problemen om te gaan en meer bevrediging in hun gezinsleven te vinden.

Soms is groepstherapie meer aangewezen. In een groep vind je vaak (h)erkenning. Je ziet dat jij niet de enige bent die het moeilijk heeft met bepaalde zaken. Je krijgt echt het gevoel dat de anderen je begrijpen omdat ze hetzelfde doormaken als jou. Een groep is een systeem en binnen een veilige ruimte kan dit helpend zijn bij het zoeken naar oplossingen voor je problemen. De bedoeling is dat je zicht krijgt op jezelf en de anderen. Je bent op zoek naar een balans in geven en ontvangen en deze wisselwerking is een actief proces tussen mensen. De uitdaging is om in verbinding te blijven of om opnieuw te verbinden.

De duur van de begeleiding wordt bepaald in samenspraak tussen jou en de therapeut. Dit kan sterk variëren van enkele sessies tot een behandeling van een jaar of meer, afhankelijk van de ernst van de problematiek en de vraag van het gezin.

Indien je na een afgeronde behandeling terug ondersteuning nodig hebt, krijg je voorrang op anderen.

Maak een afspraak

Medewerkers

Ontmoet onze ervaren therapeuten.

Al onze medewerkers hebben een (universitaire) menswetenschappelijke vooropleiding en volgden een erkende therapieopleiding.
Zij beschikken allen over een rijke professionele ervaring.

 • Dette Court Dette Court
  • Bachelor psychiatrisch verpleegkundige
  • Opleiding cliëntgerichte psychotherapie en relatie en gezinstherapie
  • Mindfulness trainer/therapeut
  • Ervaring in het werken met volwassenen, koppels en gezinnen
  • Lid van de Belgische vereniging voor Relatie-, gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  • Lid van de mindfulnessvereniging
  E-mail   dette.court@therapiecentrumrapunzel.be
 • Hugo Mertens Hugo Mertens
  • Master klinische psychologie
  • Postacad. opleiding: relatie-, seks- en gezinstherapie
  • Postacad. opleiding: relaxatie en hypnotherapie
  • Ervaring in het werken met levens- en gezinsproblemen
  • Stichtend lid: Belgische vereniging voor Relatie-, gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  E-mail   hugo.mertens@therapiecentrumrapunzel.be
 • Wibke Richter Wibke Richter
  • Master in de klinische psychologie
  • Opleiding relatie- en gezinstherapie en psychotraumatherapie
  • Ervaring met het werken met jongeren met een psychosegevoeligheid en het werken met (jong)volwassenen en hun gezinnen.
  • Coördinator van het therapiecentrum
  • Lid van de Belgische vereniging voor Relatie-, gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  E-mail   wibke.richter@therapiecentrumrapunzel.be
 • Veerle Serdongs Veerle Serdongs
  • Bachelor Maatschappelijk Werk
  • Opleiding relatie- en gezinstherapie
  • EFT-externship (Emotionally Focused Therapy)
  • Ervaring in het werken met volwassenen en koppels.
  • Lid van de Belgische verenging voor Relatie-, en gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  E-mail   veerle.serdongs@therapiecentrumrapunzel.be

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen

Therapie

Meld je aan via het aanvraagformulier op onze website.
Kort daarna zal je gecontacteerd worden door één van de therapeuten om een afspraak te maken.

Een sessie duurt een uur. In samenspraak met de therapeut kan je de duur van een sessie verlengen of inkorten.

Meestal zien wij mensen ongeveer om de 2 weken.
Tijdens meer kritische of acute fasen van de therapie kan de frequentie verhoogd worden.

In de afrondende fase kunnen sessies meer gespreid worden.

De duur van een behandeling ligt niet op voorhand vast. Afhankelijk van de hulpvraag en de evolutie die gemaakt wordt kan een therapie eerder kortdurend zijn of van langere duur.

In samenspraak met het gezin, de jongere en de therapeut wordt bekeken wanneer een therapie kan afgerond worden.

Betalen


 •   Kinderen en jongeren tot 18 jaar: € 55 per uur.
 •   Individuele volwassenen : € 60 per uur.
 •   Gezins- en relatietherapie : € 70 per uur.
 •   Co-therapie : € 60 per uur.
 •   Supervisie: € 85 per uur.

Deze tarieven gelden voor een therapiesessie van 1 uur en gelden vanaf 01/01/2022.
In onderling overleg kunnen we werken aan een verlaagd tarief.

De artsen zijn geconventioneerd en werken volgens de vastgelegde prijsafspraken van het RIZIV.

Als team hebben we beslist om niet aan te sluiten bij de mogelijke conventionering van klinisch psychologen en - orthopedagogen. Lees er hier meer over.
De gewone terugbetaling via uw mutualiteit blijft doorlopen.

Iedere sessie wordt op het einde van het gesprek met de therapeut afgerekend.

Je kan enkel cash betalen of via een mobiele bankapp.

Neen, je kan enkel cash betalen of via een mobiele bankapp.

De meeste mutualiteiten voorzien voor de psychotherapie van kinderen en jongeren een gedeeltelijke terugbetaling. Het bedrag per sessie en het aantal sessies waar je recht op heeft, verschillen per mutualiteit.
De therapeut zal een attest opmaken dat je kan inleveren bij de mutualiteit.

De artsen zijn geconventioneerd en werken volgens de vastgelegde prijsafspraken van het RIZIV.

De klinisch psychologen en orthopedagogen in Therapiecentrum Rapunzel werken niet volgens de RIZIV- conventie? Meer lezen.

Annuleren

Neem persoonlijk contact met je therapeut via telefoon of mail. Tijdens de intake ontving je de persoonlijke contactgegevens van je therapeut.

Indien je door omstandigheden niet naar een afspraak kan komen, dien je minimaal 24u op voorhand je therapeut te verwittigen. Dan worden geen kosten aangerekend.

Indien er niet of laattijdig wordt verwittigd zal de helft van de sessie worden aangerekend.

Locatie

Rapunzel beschikt niet over eigen parkeerplaatsen. Maar in de onmiddellijke omgeving vind je heel wat parkeermogelijkheden:

 • Parking in de Begijnenstraat
 • Parking in de onmiddellijke omgeving van de Begijnenstraat
 • Parking aan het Stedelijke zwembad 'De Warand'
 • Let op!   Binnen de ring van Diest is het overal betalend parkeren.

 • Parking tegenover het Begijnhof (gratis)
 • Parking van het natuurcentrum 'Webbekoms Broek' (Halve Maan) (gratis)
 • Parking van de Halve Maan (gratis)

  Open Google Maps

Maak een afspraak