Sinds september 2021 is er een RIZIV- conventie voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen gestart.
Wij juichen het toe dat de overheid investeert in kwaliteitsvolle en toegankelijke hulpverlening voor iedereen en het bestaande netwerk geestelijke gezondheidzorg ondersteunt en verder wil uitbreiden.

Als groepspraktijk voor psychotherapie zien wij het evenwel op dit punt nog niet mogelijk om in deze conventie te stappen aangezien wij er fundamentele bedenkingen bij hebben.

Wij vinden het immers belangrijk dat mensen vrij kunnen kiezen binnen welk centrum of praktijk zij hulp willen zoeken. Uit onderzoek blijkt dat het welslagen van therapie voor een groot deel afhangt van de therapeutische relatie. We geloven dan ook dat mensen zelf moeten kunnen kiezen aan welke therapeut ze hun vertrouwen geven. Een goede samenwerkingsrelatie met onze cliënten opbouwen, dat in contact met elkaar kunnen doen, in vrijheid samen mogen zoeken wat er al dan niet werkt, dat alles is voor ons van groot belang. Een algemeen aanmeldsysteem zoals nu in de conventie geregeld, biedt voor al deze bezorgdheden geen ruimte.

Wij doen daarenboven vanuit Rapunzel een specifiek psychotherapeutisch aanbod, te onderscheiden van algemene eerstelijns psychologische zorg. We werken vanuit een systeemtherapeutisch en contextgericht kader en vinden het belangrijk dat onze cliënten hiervoor kunnen kiezen aangezien het een ander engagement vraagt. Wij merken dat gezins- en relatietherapie, wezenlijk voor onze werking, helemaal niet binnen de conventie zijn opgenomen.

Wij stellen bovendien aan onze medewerkers hoge kwaliteitseisen die verder gaan dan de vereisten van de conventie. Al onze medewerkers hebben naast een gedegen basisopleiding ook een bijkomende 4- jarige psychotherapieopleiding gevolgd en zijn vaak specialisten op hun domein.
Zo vormen we een multidisciplinair team dat samenwerking hoog in het vaandel draagt.

Wij volgen de verdere regelgeving op de voet en hopen dat er later een breder akkoord komt waaraan wij als praktijk ons vertrouwen kunnen geven.