Groepstherapie ondersteunt jouw persoonlijke en relationele groei zodat je meer tevreden in het leven kan staan.

18-25 jarigen en volwassenen vanaf 25 jaar

Visie

Groepstherapie creëert een rijke context die de mogelijkheid geeft om persoonlijk te groeien in contact met anderen.
Je groeit in en door de groep.

 • In een groep kan je (h)erkenning en steun vinden. Je ervaart dat jij niet de enige bent die het moeilijk heeft met bepaalde zaken.
 • Door elkaars verhalen te beluisteren kan je meer zicht krijgen op je eigen functioneren en dat van anderen. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
 • De groep vormt een oefenterrein waar je kan experimenteren met voor jou nieuwe gedragingen, en waar je feedback kan krijgen in een veilige context.

De therapeuten ondersteunen de groeiprocessen van de groep en de individuen.

De deelnemers worden tijdens de sessies gestimuleerd om met elkaar aan de slag te gaan.
Het belang van een veilige context met respect voor ieders eigenheid wordt hierbij steeds vooropgesteld.

Voor wie

Voor iedereen die zich vragen stelt of moeilijkheden ervaart over hoe hij of zij zich voelt in eigen vel of in relaties met anderen.

Als je jezelf herkent in één van volgende situaties, dan is deze groepstherapie mogelijk iets voor jou:

 • ik voel me gefaald, ik kan niet voldoen aan alle verwachtingen
 • ik zorg altijd voor anderen, maar waar zijn de anderen als ik iemand nodig heb
 • ik voel me ongemakkelijk als ik niets te doen heb
 • ik hol mezelf voorbij en ik kom niet meer tot ontspanning
 • ik voel me onbegrepen
 • ik voel me uitgeput
 • ik voel me depressief en leeg
 • ik kan mezelf niet meer zijn bij anderen
 • ik mis verbinding met mezelf, met anderen
 • ...

Werkwijze

We richten een therapiegroep in voor
jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar & volwassenen vanaf 25 jaar

Vóór de start van de groepstherapie plannen we een kennismakingsgesprek.

Tijdens de sessies werken we in kleine groepjes van 6 tot 12 personen.

Naargelang de grootte van de groep gebeurt de begeleiding door één of twee vaste therapeuten.

We verwachten dat de deelnemers in het belang van het groepsproces:
 • een minimale bereidheid hebben om ook naar anderen hun verhaal te luisteren
 • bereid zijn om zichzelf te bevragen over hun eigen functioneren
 • zich engageren voor 6 opeenvolgende sessies

Maak een afspraak

Praktisch

Wanneer

De groepstherapie bestaat uit 6 sessies van telkens 2u
en gaat door op maandagen van 19u-21u.


Waar

Alle sessies gaan door in Therapiecentrum Rapunzel.

Printscreen Google Maps Rapunzel

Inschrijven

Voor inlichtingen en inschrijving kan je mailen naar
groepstherapie@therapiecentrumrapunzel.be of ons contactformulier invullen.

Contact jongvolwassenen
Contact volwassenen

Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.


Prijs

  Kennismakinggesprek: € 50.

  Voor de groepstherapie van 6 sessies:
 • jongvolwassenen (18-25 jaar): € 180
 • volwassenen (+25 jaar): € 240

Dit bedrag wordt betaald bij aanvang van de eerste sessie. Er is geen terugbetaling bij afwezigheid.

Maak een afspraak